Straipsniai

Europos sąjunga

Europos sąjungos finansinės institucijos

Europos sąjungos veikia šios svarbiausios finansų institucijos: Europos centrinis bankas, Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas.

Europos centrinis bankas yra pagrindinė ir svarbiausia ES finansinė institucija, atsakinga už euro, kaip bendros valiutos perkamosios galios išlaikymą ir euro zonos kainų stabilumą. Institucija įsteigta 1998 m ir įsikūrusi Frankfurte, Vokietijoje. ECC formuoja, prižiūri ir reguliuoja euro zonos šalių monetarinę politiką, atsargų kaupimą ir valdymą, infliacijos lygį, mokėjimo sistemų veikimą. Vykdomas glaudus bendradarbiavimas su Europos sąjungos šalių centriniais bankais, taip užtikrinant stabilumą visoje euro zonoje.

Europos investicijų bankas - nepriklausoma ES institucija, teikianti paskolas ir garantijas investiciniams projektams. Institucija įkurta 1958 m., būstinė - Liuksemburge. Pagrindiniai investicijų banko tikslai yra paremti silpnesnių regionų plėtrą. Banko įstatinį kapitalą formuoja ES valstybės narės, priklausomai nuo kiekvienos narės ekonominio svorio bendrijoje. Europos investicinis bankas didžiausias Europos investicijų fondo akcininkas.

Europos investicijų fondas veikia nuo 1994 m. Pagrindinė fondo funkcija yra finansuoti mažas ir vidutines įmones. Finansavimui naudojamos rizikos kapitalo ir rizikos finansų priemonės. Didžiausias akcininkas, kaip ir minėta - Europos investicijų bankas, kiti akcininkai - Europos Komisija ir Europos finansų įstaigos. Fondas visose ES šalyse narėse. Pats fondas tiesioginio finansavimo neteikia, tačiau šalyse narėse ir šalyse kandidatėse veikia per tarpininkus - vietines finansines institucijas, į kurias galima kreiptis, norint gauti finansavimą.