Straipsniai

eurai-10-5

Euro grupė įvertino, jog socialinis modelis Lietuvai labai svarbus

Sausio 26 d. Euro grupės susitikimo metu Lietuvos Respublikos finansų ministras Vilius Šapoka pristatė naujos Vyriausybės ekonominės politikos prioritetu, taip pat š. m. šalies biudžetą ir struktūrinę reformą - socialinį modelį.

Finansų ministro teigimu, euro zonos šalių ministrai buvo patikinti, jog Lietuva laikysis rekomendacijų, kurios susiję su fiskaline drausme, o šalies biudžetą liečiantys sprendimai bus siejami su gyventojų socialinės atskirties mažinimu, leisiančių geriau gyventi mažiau uždirbantiems bei struktūrinėmis reformomis, kurios yra ypač svarbios Lietuvos ateičiai.

Euro grupė, vertindama 2017 metų Lietuvos biudžetą, sutiko su savaite anksčiau išsakyta Europos Komisijos nuomone, jog pritaikius išimtį dėl socialinio modelio, Lietuva iš esmės atitiktų Stabilumo ir augimo pakto reikalavimus, todėl euro grupės pareiškime yra teigiama, jog Lietuvos biudžeto vykdymas ir numatytų struktūrinių reformų įgyvendinimas turi būti stebimas toliau.

Be Lietuvos biudžeto buvo gvildenami ir kiti aktualūs klausimai, iš kurių daugiausiai dėmesio sulaukė finansinės pagalbos Graikijai įgyvendinimo pažanga. Metų fiskaliniai rodikliai yra geresni nei buvo tikėtasi anksčiau, tačiau vis tiek yra būtinos papildomos reformos darbo rinkoje, šalies energetikos ir kitose srityse. Tikimasi, jog pavyks pasiekti susitarimą tarp institucijų ir Graikijos vyriausybės dėl antrosios programos peržiūros dar š. m. vasarį.

Buvo aptartas ir Ispanijos biudžeto projektas, programinių peržiūros misijų Airijoje bei Portugalijoje rezultatai, Tarybos rekomendacijos euro zonai bei eilė kitų klausimų.

Diena vėliau ministras dalyvavo Ekonomikos ir finansų ministrų (ECOFIN) tarybos posėdyje, kuriame buvo pristatyta Maltos, perėmusios pirmininkavimą ES Tarybai iš Slovakijos, darbų programa ekonomikos ir finansų srityje. Taip pat aptarti Mario Monti vadovaujamos aukšto lygio darbo grupės parengti siūlymai dėl ES biudžeto finansavimo šaltinių po 2020 metų, Europos Komisijos pasiūlymas dėl platesnių galimybių taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą pridėtinės vertės mokesčio srityje, 2017 metų Europos semestras ir kiti aktualūs klausimai.