kredito unijosNiekam ne paslaptis, kad komerciniai bankai vis labiau skatina savo klientus naudotis internetinės bankininkystės paslaugomis. Viena iš priemonių kuri žmones motyvuoja naudotis elektroninę bankininkyste yra aukšti pavedimų grynaisiais pinigais įkainiai. Iki šiol bankų skyriuose atsiskaitymas už paslaugas ar pinigų pervedimas kainuodavo tik šiek tiek brangiau nei analogiškos paslaugos internetu. Tačiau jau net trys didžiausi Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai pranešė drąstiškai branginsiantys pavedimus grynaisiais pinigais.

Pastebima, kad nuosekliai mažėja atsiskaitymų grynaisiais pinigais bankų skyriuose mastas. Prieš trejus metus visų šešiasdešimt procentų visų pavedimų buvo atliekama įnešant grynuosius pinigus. Per tris šių metų ketvirčius šis procentas krito iki 13% visų atliekamų mokėjimų. 

Artimiausiu metu didžiuosiuose komerciniuose bankuose už pinigų perlaidą (mokėjimą už komunalinius mokesčius ar panašiai) bus prašoma net 8 litų. Bankai tokius įkainius grindžia brangia šios paslaugos savikaina. Tuo tarpu kiti rinkos žaidėjai džiaugiasi pasikeitusia situacija ir mielai priima iš bankų migruojančius klientus.

Neseniai Lietuvos bankas publikavo ataskaitą apie smulkiuosius vartojimo kreditus, iš kurios matyti, kad dažniausiai smulkųjų paskolų prašo asmenys, jaunesni nei 25 metų amžiaus. Tai paaiškinama tuo, jog jauni žmonės dažnai neturi nuolatinių, pastovių pajamų ir finansinius sunkumus bando spręsti laikinomis priemonėmis. 

jaunimasDaugiausiai nerimo kelia tas faktas, jog vis daugiau dar mokyklose besimokančių jaunuolių įklimpsta į paskolų liūną ir nepjėgdami laiku atsiskaityti ilgam susigadina kreditingumo istoriją. Dėl pernelyg atsainiai dalijamu kreditų Lietuvos bankas jau yra nubaudes kelias greitųjų paskolų bendrovės. Tikimasi, kad tokios priemonės atliks ir prevencinią funkciją bei ateityje panašūs atvėjai nepasikartos.

Neišduoti kreditų asmenims be pastovių pajamų yra tik viena medalio pusė. Nemaža dalis jaunuolių jau nuo 16 metų dirba sezoninius darbus, taigi sulaukus pilnametysės nebėra jokios teisinės priežasties, kodėl negalima būtų suteikti kreditą šiems žmonėms. Tačiau del jauno amžiaus ir silpnų finansinio planavimo įpročių, jaunuoliai ne visada sugeba grąžinti kreditą laiku. 

lbankasLietuvos bankas (LB) atlikęs tyrimą nustatė smulkiųjų vartojimo kreditų įsatymo pažeidimus trijose kreditus teikiančiose įmonėse. Už pernelyg atsainų debitorių kreditingumo vertinimą buvo nubaustos trys bendrovės:

  • UAB „Nordecum“;
  • UAB „4finance“;
  • UAB „MCB Finance“.

Atsižvelgiant į padarytų nusižengimų laipsnį, buvo pritaikytos skirtingos baudžiamosios sankcijos. UAB "4finance" bei UAB "MCB Finance" atsipirko tik įspėjimais, o UAB "Nordecum" buvo skirta net 14 000 litų dydžio bauda.

Šios nuobaudos buvo skirtos paaiškėjus, kad minėtos bendrovės atsainiai vykdė klientų finansinio stabilumo bei sugebėjimo grąžinti paskolą vertinimą. Tokiu būdu šios įmonės pažeidė atsakingo skolinimo principą, kuris yra įtvirtintas LR galiojančiuose ir kreditavimą reguliuojančiuose teisės aktuose.

vilibor balandisPirmoje balandžio pusėje ženkliai padidėjo Vilibor (Vilniaus tarpbankinių paskolų, palūkanų norma). Šešių mėnesių Vilibor palūkanos padidėjo nuo 0.62 procentų iki 1.02 procento. Beveik du kartus išaugusios tarpbankinės palūkanos, atsilieps visiems gyventojams, kurie turi paėmia būsto kreditą litais.

Vilibor palūkanų normos brangimas yra įtakotas ne kokių nors rinkos faktorių, bet dėl skaičiavimo metodikos, kurią daugelis ekspertų laiko įdinga. Vilibor apskaičuojamas iš penkių didžiųjų Lietuvoje veikiančių komercinių bankų palūkanų. Didžiausias ir mažiausias palūkanas siųlantys bankai yra ignoruojami, o likusių trijų vidurkis ir lemią Vilibor dydį.

litaiLietuvos banko duomenimis per 2012 metus mūsų šalyje veikiantys komerciniai bankai skolino aktyviau, tačiau bendras bankų turtas, kaip ir grynasis pelnas, mažėjo. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai praėjusiais metais uždirbo beveik trisdešimt šešiais procentais mažiau nei užpernai. 

15 LR registruotų bankų bei užsienio bankų atstovybių sėkmingai dirbo 12. Vienas bankas patyrė nuostolių. Dar dvi užsienyje registruotų bankų atstovybės praėjusius metus baigė nuostolingai.

LB Valdybos pirmininko V. Vasiliausko nuomone, tokia situacija, kai bankai ganėtinai ženkliai sumažino pelningumą, susiklostė dėl rekordiškai mažų palūkanų bei papildomų atidėjimo surišto su padidėjusia kreditavimo rizika formavimas.