Straipsniai

lbankas

LB nubaudė tris kreditus teikiančias įmones

Lietuvos bankas (LB) atlikęs tyrimą nustatė smulkiųjų vartojimo kreditų įsatymo pažeidimus trijose kreditus teikiančiose įmonėse. Už pernelyg atsainų debitorių kreditingumo vertinimą buvo nubaustos trys bendrovės:

  • UAB „Nordecum“;
  • UAB „4finance“;
  • UAB „MCB Finance“.

Atsižvelgiant į padarytų nusižengimų laipsnį, buvo pritaikytos skirtingos baudžiamosios sankcijos. UAB "4finance" bei UAB "MCB Finance" atsipirko tik įspėjimais, o UAB "Nordecum" buvo skirta net 14 000 litų dydžio bauda.

Šios nuobaudos buvo skirtos paaiškėjus, kad minėtos bendrovės atsainiai vykdė klientų finansinio stabilumo bei sugebėjimo grąžinti paskolą vertinimą. Tokiu būdu šios įmonės pažeidė atsakingo skolinimo principą, kuris yra įtvirtintas LR galiojančiuose ir kreditavimą reguliuojančiuose teisės aktuose.

Patikrinimo metu buvo nustatyti net keli šiurkštūs pažeidimai, kuriuos įvykdė UAB "Nordecum" (valdomi prekės ženklai smspinigai.lt ir paskolos.lt). Ši įmonė nesilaikė teisės aktuose nustatytų reikalavimų, platino vartotojus klaidinančią ir tikrovės neatinkančią reklaminę medžiagą, be konkretaus pagrindo reikalavo papildomo mokesčio už sutarties nutraukimą, laiku neatsiskaitantiems klientams buvo įdingai skaičiuojami delspinigiai bei papildomi sutartyje nenumatyti mokesčiai. Tikrintojai nustatė, kad atskirais atvėjais bendrovė už suteiktą paskolą reikalavo didesnių nei įstatyme numatyta palūkanų.

Lietuvos bankas visas šias bendroves įpareigojo per trumpiausią įmanomą laiką pašalinti nustatytus trūkumus ir užtikrinti, kad analogiškos klaidos nepasikartotų ateityje.